การขาดธาตุสังกะสี แย่ลงเพราะ

  • ดินอินทรีย์ ดินมีค่า pH สูง ดินมีฟอสฟอรัสมาก ดินรับการใช้ฟอสฟอรัสสูง สภาพอากาศเย็นและเปียกชื้น

สังกะสี สำคัญสำหรับ

  • ส่วนใหญ่สำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์และก็สำคัญสำหรับการสังเคราะห์ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตด้วย ส่งผลกระทบหลักต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้วย ผลผลิตและคุณภาพ ธาตุสังกะสีเป็นหนึ่งในธาตุอาหารรองที่สำคัญที่สุดในการผลิตกล้วยและมีรายงานว่าขาดธาตุนี้อย่างแพร่หลาย