อาการขาดโบรอน แย่ลงเพราะ

  • ดินทรายจัด ดินด่าง ดินมีสารอินทรีย์ต่ำ มีไนโตรเจนสูง มีแคลเซียมสูง อากาศเย็นและเปียกชื้น มีช่วงขาดน้ำ

โบรอน สำคัญสำหรับ

  • เพิ่มจำนวนผล น้ำหนักและผลผลิต โบรอนช่วยในการดูดซึมธาตุอาหารอื่นของพืช เพิ่มปริมาณการสะสมอาหารในผล