อาการขาดธาตุแมงกานีส แย่ลงเพราะ

  • ดินอินทรีย์ ดินทรายจัด ค่า pH สูง มีช่วงอากาศเย็นและเปียกชื้น ดินร่วนซุย

แมงกานีส สำคัญสำหรับ

  • จำเป็นต่อการหายใจ เมแทบอลิซึมของไนโตรเจน และการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิต