วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ยิ่งใหญ่

การสนับสนุนอาหารให้กับประชากรโลกและปกป้องโลกอย่างมีความรับผิดชอบ รวมไปถึงการเป็นสังคมแห่งความร่วมมือร่วมใจกัน, ประชากรโลกที่ปราศจากความหิวโหยและโลกที่ได้รับการปกป้องดูแล

ยารา ประเทศไทย

ยารา ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 40 ปี ส่งมอบแนวทางแก้ปัญหาด้านธาตุอาหารพืชอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันเรายังเป็นตราสินค้าชั้นนำในหลายกลุ่มพืชและช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มผลผลิตและรายได้ บุคลากรมืออาชีพของเรามีความมุ่งหวังที่จะสร้าง ยารา ประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดีน่าทำงานด้วย ทั้งกับพนักงานของเรา ลูกค้า และโครงการพัฒนาเกษตรกร การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักของเราเสมอมา