ยารามีร่า แอ็ดว้านซ์ ปุ๋ยที่ชาวสวนยางมั่นใจ

ยารามีร่า แอ็ดว้านซ์ ประกอบด้วยธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับยางพาราทั้ง N, P, K และ Mg ครบถ้วน ในหนึ่งเม็ดปุ๋ยทำให้ต้นยางได้รับธาตุอาหารสม่ำเสมอทุกต้น นี่คือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ชาวสวนยางได้ผลผลิตระดับสูง สม่ำเสมอ ต้นยางและใบยางสมบูรณ์เต็มที่ น้ำยางออกสม่ำเสมอ เปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง ได้ยางก้อนถ้วยมาก ช่วยสร้างเปลือกใหม่ได้ไว ชาวสวนยางมั่นใจ ยารามีร่า แอ็ดว้านซ์

คำถามที่พบบ่อย

ควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างดี มั่นใจได้ว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสูง ด้วยนวัตกรรมปุ๋ยคอมปาวด์ และการออกแบบรูปทรงเม็ดปุ๋ยที่อัดแน่นและผิวเรียบช่วยให้หว่านได้ง่าย ทั้งหว่านด้วยมือและเครื่องหว่านปุ๋ย ด้วยเทคโนโลยีการละลาย 2 จังหวะ ทำให้พืชดูดนำไปใช้ได้รวดเร็วและต่อเนื่องยาวนาน

ยารามีร่า สูตรต่างๆ และยาราลีว่า ไนตราบอร์ นั้นถูกผลิตมาให้เหมาะกับการใช้หว่านทางดินมากกว่าการละลายไปกับระบบท่อส่งน้ำ ถ้าต้องการใช้กับระบบน้ำหยดหรือละลายน้ำให้ไปกับท่อส่งน้ำ ควรทำการละลายปุ๋ยในภาชนะอื่นแยกจากอุปกรณ์ส่งปุ๋ยของระบบแล้วค่อยเทเฉพาะสารละลายน้ำปุ๋ยลงไป เนื่องจากจะมีคราบเหลือติดในกระป๋อง ซึ่งคราบทำหลงเหลือติดอยู่ คือ ไดแคลเซียมฟอสเฟต ซึ่งเป็นธาตุฟอสฟอรัสที่ไม่ละลายในน้ำทั่วไป แต่จะลลายในกรดอ่อนๆบริเวณรอบๆรากพืช ซึ่งรากพืชจะมีการปลดปล่อยออกมาเป็นปกติ