โปรแกรมการให้ปุ๋ยมะม่วง

ประสบการณ์จริงจากเกษตรกร

คุณ พนม ซำเผือก เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณ พนมเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2549 ทำสวนมะม่วงมากว่า 30 ปี ใช้ยารามีร่า วินเนอร์ในช่วงติดลูกแล้วทำให้ได้ผลใหญ่, สีสวย, น้ำหนักดีและทำรอบต่อไปไม่เป็นใบอ่อน