ค้นหางานที่คุณสนใจ

เรามองหาบุคคลากรที่มีความมุ่งมั่น และมีความใฝ่รู้ที่จะสร้างความแตกต่างอยู่ตลอดเวลา

ค้นหาโอกาสในหลากหลายอาชีพและสายงานในกว่า 60 ประเทศที่เราเปิดทำการ

ค้นหางาน

เติบโตไปด้วยกันกับยารา

สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและการเติบโตของจำนวนประชากรอย่างต่อเนื่องได้สร้างความท้าทายให้กับโลกในการเลี้ยงปากท้องของประชากร เรามีความหลงไหลในการสรรหาวิธีการใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร, อาหารและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรายินดีต้อนรับมุมมองใหม่ๆและสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างกระตือรือร้น เราเดินหน้าอย่างว่องไวและความท้าทายที่เราเผชิญมีความซับซ้อน แต่บรรยากาศของเราเปิดกว้างและรวมทุกคนเข้าไว้ด้วยกัน เราสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากร เพราะเราต้องการให้พวกเขาบรรลุในศักยภาพตนเองและพร้อมไปช่วยผู้อื่นให้ทำได้เช่นเดียวกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล คุณ พรทรัพย์ โทร 02-261-3242 ต่อ 107