ยารามีร่า

ยารามีร่า

ยารามีร่า คือปุ๋ยจากประเทศนอร์เวย์และฟินแลนด์ ช่วยเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ในประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยยาราจนประสบความสำเร็จมากมายนับไม่ถ้วนมากกว่า 45 ปี ยารามีร่า เป็นปุ๋ยคอมปาวด์ คือ ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบถ้วนในเม็ดเดียวกัน ช่วยให้ต้นพืชได้รับธาตุอาหารที่สม่ำเสมอครบถ้วนเหมือนกันในทุกๆต้นพืชที่ใส่ปุ๋ยยาราลงไป โดยปุ๋ยยารามีธาตุอาหารไนโตรเจน รูปแบบในเม็ดเดียวกัน คือ ไนเตรท-ไนโตรเจนประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์และแอมโมเนียมไนโตรเจนประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพืชจะสามารถดูดใช้ไนเตรทไนโตรเจนได้ทันที ทั้งนี้ไนเตรทไนโตรเจนยังสามารถช่วยนำพาธาตุอาหารพืชที่มีประจุบวกซึ่งจำเป็นต่อพืช ได้แก่ โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมเข้าสู่ต้นพืชได้พร้อมๆกัน ที่สำคัญไนเตรทไนโตรเจนนั้นไม่เพิ่มความเป็นกรดให้กับดิน ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่ใส่ไปอย่างรวดเร็วและครบถ้วน และมีแอมโนเนียมไนโตรเจนที่ช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารได้ต่อเนื่อง จึงทำให้พืชได้รับไนโตรเจนได้เร็วและต่อเนื่องยาวนานยาวนาน สำหรับธาตุฟอสฟอรัสที่มีในปุ๋ยยารานั้นประกอบไปด้วยธาตุฟอสฟอรัส รูปด้วยกัน

คือ ออร์โธฟอสเฟต, โพลิฟอสเฟต และ พีเอ็กซ์เทนด์ (ละลายในกรดอ่อน) ชึ่งช่วยให้พืชสามารถดูดธาตุฟอสฟอรัสได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานเช่นเดียวกันกับธาตุไนโตรเจน ซึ่งจุดเด่นที่สำคัญของฟอสฟอรัสในปุ๋ยยารา คือ โพลิฟอสเฟต ที่มีความสามารถคล้ายแม่เหล็กซึ่งช่วยดึงดูดธาตุสังกะสี ทองแดง และแมงกานีสที่ถูกดินดูดยืดไว้ ให้ออกมาเป็นประโยชน์ ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วนมากขึ้น ซึ่งโพลิฟอสเฟตเป็นฟอสฟอรัสที่โดดเด่นและมีเพียงหนึ่งเดียวในปุ๋ยยารา

ยารามีร่า

ยารามีร่า คือ ปุ๋ยปั้นเม็ดเอ็นพีเคจากประเทศนอร์เวย์และฟินแลนด์ ช่วยเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพแก่เกษตรกร ในประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยยารามีร่าจนประสบความสำเร็จมากมายนับไม่ถ้วนมากว่า 45 ปี