อาการขาดแคลเซียม แย่ลงเพราะ

  • ดินกรด ดินทรายหรือดินร่วน (ชะละลาย) ดินมีอินทรียวัตถุเป็นกรด ดินมีโซเดียมมาก ดินมีอลูมิเนียมมาก สภาพแห้งแล้ง ผลมีไนโตรเจนหรือโพแทสเซียมสูง ผลใหญ่

แคลเซียม สำคัญสำหรับ

  • กระตุ้นการเจริญเติบโตของรากและใบ ส่งผลให้ผลผลิตสูงขึ้น ทำให้พืชและผลสมบูรณ์ เพิ่มคุณภาพและอายุการเก็บรักษา