อาการขาดกำมะถัน แย่ลงเพราะ

  • ดินกรด ดินร่วน ดินทรายจัด (ชะละลาย) มีสารอินทรีย์ต่ำ การถ่ายเทอากาศในดินไม่ดี (ดินน้ำขัง) เป็นบริเวณที่มีการปล่อยของเสียอุตสาหกรรมต่ำ

ซัลเฟอร์ สำคัญสำหรับ

  • จำเป็นสำหรับการสังเคราะห์ครอโรฟิลล์และการใช้ไนโตรเจน สำคัญต่อโครงสร้างของโปรตีน กรดอะมิโนและวิตะมิน ส่วนใหญ่ใช้ในใบ