อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส แย่ลงเพราะ

  • ดินกรดหรือดินด่างมาก (ดินเนื้อปูน) มีสารอินทรีย์ต่ำ สภาพอากาศเย็นและเปียกชื้น พืชมีระบบรากที่โตช้า ดินมีโพแทสเซียมสํารองต่ํา ดินรับฟอสเฟสได้สูง ดินมีเหล็กมาก

ฟอสฟอรัส สำคัญสำหรับ

  • เป็นส่วนหนึ่งของกรดนิวคลีอิก ฟอสโฟลิพิด และระบบการเก็บและลำเลียงพลังงานในพืช สำคัญต่อการเจริญเติบโตของราก การพัฒนาดอกและการติดผล