การขาดธาตุเหล็ก แย่ลงเพราะ

  • pH สูง ดินน้ำขัง ดินเป็นด่าง (Calcareous soils) ดินมีทองแดง แมงกานีส หรือสังกะสีสูง

เหล็ก สำคัญสำหรับ

  • จำเป็นสำหรับการสร้างคลอโรฟิลล์และเอนไซม์พืช กระบวนการหายใจ ทำให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชดีขึ้น ช่วยเพิ่มน้ำหนักเครือและหวี/เครือ เพิ่มปริมาณการสะสมอาหารในผล