อาการขาดธาตุโพแทสเซียม แย่ลงเพราะ

  • ดินกรด (pH ต่ำ) ดินทรายหรือดินร่วน (ชะละลาย) สภาพแห้งแล้ง ฝนตกมาก(ชะละลาย) หรือมีการชะหน้าดินหนัก ดินเหนียวจัด (อิลไลต์) ดินมีโพแทสเซียมสํารองต่ํา ดินมีแมกนีเซียมมาก

โพแทสเซียม สำคัญสำหรับ

  • สำคัญต่อการหายใจ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการควบคุมน้ำ การลำเลียงและการสะสมน้ำตาลในพืช มีผลกระทบสูงต่อผลผลิตและคุณภาพผล เพิ่มความสูงของต้นเส้นรอบวงลำต้น การเจริญเติบโตของใบ และจำนวนผลต่อต้น ทำให้เนื้อผลดีขึ้นและผลโตขึ้น