อาการขาดแคลเซียม แย่ลงเพราะ

  • ดินกรด ดินทรายหรือดินร่วน (ชะละลาย) ดินมีอินทรียวัตถุเป็นกรด ดินมีโซเดียมมาก ดินมีอลูมิเนียมมาก สภาพแห้งแล้ง ผลมีไนโตรเจนหรือโพแทสเซียมสูง ผลใหญ่

แคลเซียม สำคัญสำหรับ

  • ระบบรากเจริญดี มีบทบาทสำคัญสำหรับคุณภาพของพืช ทนต่อความเครียดจากสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต คุณภาพการเก็บรักษาดีขึ้นและอายุการเก็บรักษานานขึ้น