อาการขาดธาตุแมงกานีส แย่ลงเพราะ

  • ดินอินทรีย์ ดินทรายจัด ค่า pH สูง มีช่วงอากาศเย็นและเปียกชื้น ดินร่วนซุย

แมงกานีส สำคัญสำหรับ

  • กระตุ้นการเจริญเติบโต ทำให้มั่นใจว่าพืชมีคุณภาพดี มีน้ำตาลและวิตะมินซีสูง