อาการขาดกำมะถัน แย่ลงเพราะ

  • ดินกรด ดินร่วน ดินทรายจัด (ชะละลาย) มีสารอินทรีย์ต่ำ การถ่ายเทอากาศในดินไม่ดี (ดินน้ำขัง) เป็นบริเวณที่มีการปล่อยของเสียอุตสาหกรรมต่ำ

ซัลเฟอร์ สำคัญสำหรับ

  • ต้องการได้รับในปริมาณสูงอย่างสม่ำเสมอ สำคัญต่อการเจริญเติบโตของหัวและการทนต่อสภาพแวดล้อมที่ผิดปรกติ มีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพของพืช เป็นตัวกำหนดคุณภาพภายในให้ดีขึ้นและปรับปรุงคุณภาพในการเก็บรักษา