อาการขาดธาตุโพแทสเซียม แย่ลงเพราะ

  • ดินกรด (pH ต่ำ) ดินทรายหรือดินร่วน (ชะละลาย) สภาพแห้งแล้ง ฝนตกมาก(ชะละลาย) หรือมีการชะหน้าดินหนัก ดินเหนียวจัด (อิลไลต์) ดินมีโพแทสเซียมสํารองต่ํา ดินมีแมกนีเซียมมาก

โพแทสเซียม สำคัญสำหรับ

  • ความทนทานต่ออาการสะท้านหนาวและสภาพแล้ง ผลผลิตสูงเพราะมีน้ำหนักแห้งหรือชีวมวลและน้ำหนักหัวเพิ่มขึ้น ทำให้พืชเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมจำหน่ายในตลาดได้ไวอย่างสม่ำเสมอ