อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส แย่ลงเพราะ

  • ดินกรดหรือดินด่างมาก (ดินเนื้อปูน) มีสารอินทรีย์ต่ำ สภาพอากาศเย็นและเปียกชื้น พืชมีระบบรากที่โตช้า ดินมีโพแทสเซียมสํารองต่ํา ดินรับฟอสเฟสได้สูง ดินมีเหล็กมาก

ฟอสฟอรัส สำคัญสำหรับ

  • การเจริญเติบโตไว โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของราก เพิ่มความแข็งแรงในฤดูกาลเพาะปลูกที่สั้นลง โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทำให้ผลผลิตเหมาะกับตลาดมากขึ้น