อาการขาดธาตุโบรอน แย่ลงเพราะ

  • ดินทรายจัด ดินด่าง ดินมีสารอินทรีย์ต่ำ มีไนโตรเจนสูง มีแคลเซียมสูง อากาศเย็นและเปียกชื้น มีช่วงขาดน้ำ

โบรอน สำคัญสำหรับ

  • เนื้อเยื่อของพืชคงสภาพและพืชปลูกแข็งแรงขึ้นเมื่อทำงานร่วมกับแคลเซียม ลดผลของอาการผิดปกติของพืชเมื่อขาดแคลนธาตุอาหาร เช่น ปลายไหม้และเมล็ดกลวง อาจทำให้รากบวมน้อยลง เพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต