ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0

ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแค่สีเคลือบภายนอกเม็ดปุ๋ยเท่านั้น และเป็นไปตามกฎระเบียบใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงไม่มีผลต่อสูตรธาตุอาหาร และผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด เกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพดีเหมือนเดิม

ยาราลีว่า ไนตราบอร์ เป็นปุ๋ยเม็ดสำหรับการหว่านทางดิน ซึ่งเป็นปุ๋ยแคลเซียมไนเตรทที่ช่วยให้พืชสามารถเติบโตได้รวดเร็วและแข็งแรงจากการทำงานร่วมกันของธาตุอาหารทั้งสองชนิด

ที่สำคัญแคลเซียมที่มีอยู่ใน ยาราลีว่า ไนตราบอร์จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของพืชให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้พืชสามารถต้านทานโรคและแมลงซึ่งเป็นปัญหาในการทำการเกษตรของเกษตรกร
กะหล่ำปลี

ช่วยให้ใบอ่อน และ รากเจริญเติบโตได้ดี ใช้อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ที่รองพื้น หรือ 14 วัน หลังพืชงอก อย่างน้อย 2 ครั้ง ทุกๆ 7 วัน

ส้ม

เป็นแหล่งไนเตรตไนโตรเจนที่ละลายน้ำได้อย่างรวดเร็ว แคลเซียมและโบรอนที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด ใส่ปริมาณประมาณ 1 ก.ก. ต่อ 1 ต้น (60 ต้น ต่อ 1 ไร่) หลายครั้งเพื่อให้ครอบคลุมการติดผลอย่างต่อเนื่อง

ผักกาดหอม

ยาราลีว่าช่วยให้ใบอ่อน ผล และรากแข็งแรง ดูอัตราและระยะเวลาการใส่โดยอ้างอิงจากโปรแกรมการให้ธาตุอาหารพืชของยารา

มันฝรั่ง

ใส่ยาราลีว่า ไนเตรตไนโตรเจนที่ละลายน้ำได้อย่างรวดเร็ว แคลเซียมและโบรอนที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด ใส่ปริมาณประมาณ 50-60 ก.ก. ต่อ 1 ไร่ ในระยะสร้างหัว หลีกเลี่ยงการใส่ธาตุไนโตรเจนมากเกินไปเพราะจะทำให้เจริญเติบโตช้าลงและลดน้ำหนักแห้งของหัว (ซึ่งสำคัญมากในการเก็บเกี่ยวผลผลิต)

กะหล่ำปลี

ช่วยให้ใบอ่อน และ รากเจริญเติบโตได้ดี ใช้อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ที่รองพื้น หรือ 14 วัน หลังพืชงอก อย่างน้อย 2 ครั้ง ทุกๆ 7 วัน

ส้ม

เป็นแหล่งไนเตรตไนโตรเจนที่ละลายน้ำได้อย่างรวดเร็ว แคลเซียมและโบรอนที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด ใส่ปริมาณประมาณ 1 ก.ก. ต่อ 1 ต้น (60 ต้น ต่อ 1 ไร่) หลายครั้งเพื่อให้ครอบคลุมการติดผลอย่างต่อเนื่อง

ผักกาดหอม

ยาราลีว่าช่วยให้ใบอ่อน ผล และรากแข็งแรง ดูอัตราและระยะเวลาการใส่โดยอ้างอิงจากโปรแกรมการให้ธาตุอาหารพืชของยารา

มันฝรั่ง

ใส่ยาราลีว่า ไนเตรตไนโตรเจนที่ละลายน้ำได้อย่างรวดเร็ว แคลเซียมและโบรอนที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด ใส่ปริมาณประมาณ 50-60 ก.ก. ต่อ 1 ไร่ ในระยะสร้างหัว หลีกเลี่ยงการใส่ธาตุไนโตรเจนมากเกินไปเพราะจะทำให้เจริญเติบโตช้าลงและลดน้ำหนักแห้งของหัว (ซึ่งสำคัญมากในการเก็บเกี่ยวผลผลิต)