คู่มือการจัดเก็บปุ๋ยยาราอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย

 

คู่มือการจัดเก็บปุ๋ยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านในการจัดเก็บปุ๋ยยาราอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการที่สำคัญในส่วนของ HESQ ของทางบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยารา (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดทำระบบมาตรฐาน “การจัดการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ (IFA Product Stewardship)” โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองอยู่ในระดับยอดเยี่ยม เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของยาราจะได้รับการดูแลอย่างดี


คลิกเพื่อดูคู่มือการจัดเก็บปุ๋ยยาราอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย

 

imagenolqr.png

 

blobid4.png

 

image00baf.png

 

imageszwf.png

image5qeh.png