อาการขาดทองแดง แย่ลงเพราะ

  • ดินอินทรีย์ ดินเป็นด่าง (Chalky Soil) ดินทรายจัด เป็นดินที่ถมขึ้น ปรับปรุงดินจากทุ่งไม้เตี้ย มีการใช้ไนโตรเจนสูง

คอปเปอร์ สำคัญสำหรับ

  • การสร้างสารลิกนิน การทำงานของคลอโรฟิลล์ และการควบคุมอนุมูลซูเปอร์ออกไซด์ จำเป็นสำหรับพลาสโทไซยานินของรงควัตถุสีน้ำเงินที่เห็นในดอกย่อยของบรอกโคลี