“หอเกียรติคุณเกษตรกรผู้นำยารา”

บริษัท ยารา (ประเทศไทย) สนับสนุนองค์ความรู้ และผลิตภัณฑ์ที่ให้ธาตุอาหารพืช เพื่อการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรทั้งในประเทศ และทั่วโลกมากว่า 115 ปี ยารามีความภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้เกษตรไทย มีความเข้มแข็ง และมีความมั่นคง เราชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของเกษตรกรไทย ในการยืนหยัดต่อสู้ฟันฝ่าวิกฤตการณ์ต่างๆ จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมยกย่องคุโณปการ และความสามารถของท่าน เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เป็นผู้ประสบความสำเร็จ และเผยแพร่องค์ความรู้ของเกษตรกรผู้นำยารา พร้อมสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยไปสู่ความสำเร็จตามรอย "หอเกียรติคุณเกษตรกรผู้นำยารา"