เกษตรกรผู้นำยารา ที่ประสบความสำเร็จ

สามารถสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง จากการปลูกแตงกวา มะระ