คุณอ้อย นิลเพชร

เกษตรกรผู้ปลูกมะระ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 15 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เกษตรกร คือ อาชีพดั้งเดิมของครอบครัวเติบโตมากับ      คุณพ่อคุณแม่ที่ทำการเกษตร ตอนเด็กๆ มีโอกาสได้เรียนหนังสืออยู่บ้าง ความรู้ด้านการศึกษาอาจจะไม่มากแต่มีความรู้ด้านการเกษตร จึงตัดสินใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกร        ในช่วงแรกเริ่มจากการเพาะปลูกถั่วแต่รายได้ยังไม่ค่อยดี        จึงเปลี่ยนมาเพาะปลูกมะระแทน ซึ่งได้ผลผลิตและรายได้ดีกว่า

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ต้องมีความอดทน ใจสู้ เอาใจใส่ และความตั้งใจจริงในการลงมือทำ เพราะการทำการเกษตรต้องอาศัยระยะเวลากว่าที่เราจะประสบความสำเร็จเช่นในวันนี้

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วยยารามีร่า 15-15-15, ยารามีร่า 16-16-16 และยารามีร่า 25-7-7

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

การเพาะปลูกผักทุกชนิดจะใช้ปุ๋ยยาราเป็นหลัก เพราะเป็นปุ๋ยที่มีความแตกต่างจากปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆ ทั่วไป ใส่ในพืชผักที่ปลูกแล้วได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ น้ำหนักดี แข็งแรงสมบูรณ์ จำหน่ายได้ราคาดี  

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จที่ได้รับจากอาชีพเกษตรกร ณ ตอนนี้ คือ สิ่งดีที่สุดในชีวิต เป็นอาชีพที่มีรายได้ที่มั่นคง ให้ประสบการณ์ และให้ความรู้ เป็นนายตัวเอง ครอบครัวมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น