คุณประศักดิ์ ทินโนรส

เกษตรกรผู้ปลูกแตงกวา อําเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

มีพื้นที่เพาะปลูก 3 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ก่อนหน้าที่จะมาประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกแตงกวาโดยตรง เริ่มต้นจากการรับจ้างขับรถไถแล้วรู้สึกไม่ไหว รู้สึกเหนื่อย    จึงหันมาประกอบอาชีพขายปาท่องโก๋ที่กรุงเทพฯ ด้วยสู้พิษเศรษฐกิจไม่ไหวจึงตัดสินใจกลับมาทำเกษตรกรรมที่บ้านเกิด สังเกตเห็นว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ปลูกแตงกวาแล้วมีรายได้ดี จึงเริ่มต้นการเป็นเกษตรกรปลูกแตงกวา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จและความมั่นคง คือ จุดที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร อยากมีชีวิตที่ดีและมีความสุข

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 16-16-16

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ผลิตภัณฑ์ของยาราประมาณ 10 ปี ตอบโจทย์เกษตรกรอย่างมาก สังเกตว่าปุ๋ยของยาราจะช่วยให้การ    ดูดกินธาตุอาหารของพืชมีประสิทธิภาพ ทีมงานยาราก็ให้ความเอาใจใส่ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จที่ได้จากอาชีพเกษตรกรในวันนี้ ถือว่าเป็นอาชีพที่ให้ทุกอย่างของชีวิต ทำให้มีรายได้ สามารถมีเงินทุนไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์การเกษตร ส่งลูกจนเรียนจบการศึกษา          ทุกวันนี้มีความสุขมากๆ ได้อยู่พร้อมหน้าตากับครอบครัว