การขาดธาตุสังกะสี แย่ลงเพราะ

  • ดินอินทรีย์ ดินมีค่า pH สูง ดินมีฟอสฟอรัสมาก ดินรับการใช้ฟอสฟอรัสสูง สภาพอากาศเย็นและเปียกชื้น

สังกะสี สำคัญสำหรับ

  • การทำหน้าที่ถูกต้องของระบบเอนไซม์หลายระบบ การสังเคราะห์กรดนิวคลิอิก กระบวนการเผาผลาญของออกซิน สำสำคัญสำหรับการยืดปล้องและการเจริญเติบโตของใบ