อาการขาดแคลเซียม แย่ลงเพราะ

  • ดินกรด ดินทรายหรือดินร่วน (ชะละลาย) ดินมีอินทรียวัตถุเป็นกรด ดินมีโซเดียมมาก ดินมีอลูมิเนียมมาก สภาพแห้งแล้ง ผลมีไนโตรเจนหรือโพแทสเซียมสูง ผลใหญ่

แคลเซียม สำคัญสำหรับ

  • การแบ่งเซลล์ การยืดตัวของเซลล์ การทำงานได้ถูกต้องของเยื่อหุ้มเซลล์ การเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์