อาการขาดธาตุทองแดงเปรียบเทียบกับปริมาณที่พอเหมาะ แย่ลงเพราะ

  • ดินอินทรีย์ ดินเป็นด่าง (Chalky Soil) ดินทรายจัด เป็นดินที่ถมขึ้น ปรับปรุงดินจากทุ่งไม้เตี้ย มีการใช้ไนโตรเจนสูง

คอปเปอร์ สำคัญสำหรับ

  • การสังเคราะห์แสง กระบวนการเอนไซม์ การผลิตสารลิกนิน การสังเคราะห์โปรตีน