การขาดธาตุเหล็ก แย่ลงเพราะ

  • pH สูง ดินน้ำขัง ดินเป็นด่าง (Calcareous soils) ดินมีทองแดง แมงกานีส หรือสังกะสีสูง

เหล็ก สำคัญสำหรับ

  • การสร้างคลอโรฟิลด์ การสังเคราะห์แสง การสังเคราะห์โปรตีน สีผล