อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส แย่ลงเพราะ

  • ดินกรดหรือดินด่างมาก (ดินเนื้อปูน) มีสารอินทรีย์ต่ำ สภาพอากาศเย็นและเปียกชื้น พืชมีระบบรากที่โตช้า ดินมีโพแทสเซียมสํารองต่ํา ดินรับฟอสเฟสได้สูง ดินมีเหล็กมาก

ฟอสฟอรัส สำคัญสำหรับ

  • การถ่ายโอนพลังงาน การสร้างกรดนิวคลีอิก การสังเคราะห์โปรตีน ส่วนประกอบเยื่อหุ้มเซลล์ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต