อาการขาดธาตุแมงกานีส แย่ลงเพราะ

  • ดินอินทรีย์ ดินทรายจัด ค่า pH สูง มีช่วงอากาศเย็นและเปียกชื้น ดินร่วนซุย

แมงกานีส สำคัญสำหรับ

  • การลดไนเตรต การสังเคราะห์แสง การสังเคราะห์โปรตีน รักษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาที่แข็งแรง