อาการขาดแคลเซียม แย่ลงเพราะ

  • ดินกรด ดินทรายหรือดินร่วน (ชะละลาย) ดินมีอินทรียวัตถุเป็นกรด ดินมีโซเดียมมาก ดินมีอลูมิเนียมมาก สภาพแห้งแล้ง ผลมีไนโตรเจนหรือโพแทสเซียมสูง ผลใหญ่

แคลเซียม สำคัญสำหรับ

  • การสร้างผนังเซลล์แข็งแรง ทำให้พืชและผลสมบูรณ์ การพัฒนาผล คุณภาพผล ป้องกันโรคก้นเน่า ผลบิดเบี้ยว และการส่งเสริมให้พืชแข็งแรง