อาการขาดโบรอน แย่ลงเพราะ

  • ดินทรายจัด ดินด่าง ดินมีสารอินทรีย์ต่ำ มีไนโตรเจนสูง มีแคลเซียมสูง อากาศเย็นและเปียกชื้น มีช่วงขาดน้ำ

โบรอน สำคัญสำหรับ

  • คงสภาพเนื้อเยื่อพืช และปรับปรุงต้นพืชกับความแข็งแรงของต้นพืช ทำงานร่วมกับแคลเซียม เพิ่มคุณภาพและผลผลิตของพืช