อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส แย่ลงเพราะ

  • ดินกรดหรือดินด่างมาก (ดินเนื้อปูน) มีสารอินทรีย์ต่ำ สภาพอากาศเย็นและเปียกชื้น พืชมีระบบรากที่โตช้า ดินมีโพแทสเซียมสํารองต่ํา ดินรับฟอสเฟสได้สูง ดินมีเหล็กมาก

ฟอสฟอรัส สำคัญสำหรับ

  • การเริ่มต้นที่ดีและการเจริญเติบโตที่ต่อเนื่องเพื่อผลผลิตสูง เพิ่มการติดผล การพัฒนาผลและการเจริญเต็มที่กว่าปกติ