อาการขาดธาตุทองแดงเทียบกับกลุ่มทดลอง แย่ลงเพราะ

  • ดินอินทรีย์ ดินเป็นด่าง (Chalky Soil) ดินทรายจัด เป็นดินที่ถมขึ้น ปรับปรุงดินจากทุ่งไม้เตี้ย มีการใช้ไนโตรเจนสูง

คอปเปอร์ สำคัญสำหรับ

  • การผลิตเอนไซม์ บทบาทสำคัญในการสังเคราะห์แสงและการเผาผลาญฟีนอลของพืช ควบคุมการเป็นอันตรายของซูเปอร์ออกไซด์ เรดิเคิล (superoxide radical) ป้องกันโรคเชื้อรา