คุณพนม ซำเผือก  

เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 100 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 30 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ก่อนหน้าที่จะมาเป็นเกษตรกรนั้น ตนเองประกอบอาชีพเป็นพนักงานโรงงานรถยนต์แห่งหนึ่ง อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่พ่อแม่เราทำมาตั้งแต่เราเกิด มีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ประมาณ 600 ไร่ เมื่อพ่อแม่เริ่มมีอายุมากขึ้น และต้องการคนดูแลพื้นที่เพาะปลูก จึงตัดสินใจมาทำการเกษตรนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันเป็นเกษตรกรมาแล้ว 35 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ใช้ความตั้งใจ ความอดทน จิตวิญญาณของเกษตรกร        เป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพนี้

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 เพื่อใช้ในการเร่งดอก  ยารามีร่า 16-16-16,          ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 จะใช้ในช่วงบำรุงต้น              ยาราโกรฮาว 13-13-21 ใช้ในการบำรุงผลมะม่วง

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ยารามาแล้ว 30 ปี จากร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการแนะนำจากนักวิชาการของยารา สิ่งที่ประทับใจในผลิตภัณฑ์ของยารา คือ การใช้ปริมาณปุ๋ยที่น้อยลงแต่ได้ประสิทธิภาพที่มากกว่า เพราะเม็ดปุ๋ยยาราจะมีธาตุอาหารครบ และมีสูตรที่หลากหลาย ซึ่งแตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆ ผลผลิตที่ได้ก็มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ผลมะม่วงที่      ใหญ่กว่า จำนวนตันที่มากขึ้น ต้นที่เก็บเกี่ยวแล้วต้นไม่        ทรุดโทรม

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ตนเองประสบความสำเร็จจากอาชีพเกษตรกรอยู่ในระดับที่    น่าพอใจ การเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตดีทำให้เรามีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวมากขึ้น และยังได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆ เกษตรกรทั่วไปด้วยคลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO