คุณราเชนทร์ สุขหวานอารมย์

เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง  อำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 160 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 15 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

การทำการเกษตรเป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว ตั้งแต่บรรพบุรุษ สมัยรุ่นคุณทวด ตนเองเป็นถือว่าเกษตรกรทายาทรุ่นที่ 4 ก่อนหน้าที่จะมาประกอบอาชีพเกษตรกรมีโอกาสไปทำอาชีพอื่นมาบ้าง แต่สุดท้ายการเป็นเกษตรกร คือ อาชีพที่ดีที่สุด ได้ใช้ชีวิตอยู่กับท้องไร่ท้องนา ตื่นมาก็มารดน้ำ ดูแลผลผลิต

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจในอาชีพเกษตรกร คือ ตอนที่ทำอาชีพรับซื้อ    ผลไม้ต้องเจอกับสินค้าที่ไม่ดี ไม่มีคุณภาพ จึงตั้งใจว่าจะเป็นเกษตรกรที่เพาะปลูกแต่ของดีๆ ให้ผู้บริโภคได้รับประทาน ผลผลิตที่อร่อย และมีคุณภาพ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 16-16-16 และยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและได้รับคำแนะนำจากทีมงานยาราเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยสูตรใหม่ๆ มาโดยตลอด ทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น ปุ๋ยยาราใช้แล้วทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี มีความแตกต่างกว่าปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆ อย่างชัดเจน ต้นและใบเจริญเติบโต มีความสวยงามแข็งแรง ผลผลิตจำหน่ายได้ในราคาดี ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรของตนเองมาจากความภูมิใจในการเพาะปลูกมะม่วงที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับจาก            ผู้บริโภค มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการบ่ม ทำให้มะม่วงเรามีคุณภาพมากที่สุด และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้จำหน่ายผลผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น มีรายได้ในการเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวให้มีความสุข และมีชีวิตที่มั่นคง