การขาดธาตุแมกนีเซียม แย่ลงเพราะ

  • ดินทรายจัด ดินกรด ดินมีโพแทสเซียมสูง ดินรับการใช้โพแทสเซียมสูง มีช่วงอากาศเย็นและเปียกชื้น

แมกนีเซียม สำคัญสำหรับ

  • ช่วยในการพัฒนาใบและผลผลิต เพิ่มปริมาณเนื้อเยื่อพืชในเนื้อปาล์ม