อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส แย่ลงเพราะ

  • ดินกรดหรือดินด่างมาก (ดินเนื้อปูน) มีสารอินทรีย์ต่ำ สภาพอากาศเย็นและเปียกชื้น พืชมีระบบรากที่โตช้า ดินมีโพแทสเซียมสํารองต่ํา ดินรับฟอสเฟสได้สูง ดินมีเหล็กมาก

ฟอสฟอรัส สำคัญสำหรับ

  • จำเป็นต่อการพัฒนาราก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกของการเจริญเติบโต และการพัฒนาของพืชอย่างเช่นการสร้างและขยายใบ, การเจริญเติบโตของหน่อ, ระยะการชักนำให้เกิดดอกและช่อ