อาการขาดธาตุแมงกานีส แย่ลงเพราะ

  • ดินอินทรีย์ ดินทรายจัด ค่า pH สูง มีช่วงอากาศเย็นและเปียกชื้น ดินร่วนซุย

แมงกานีส สำคัญสำหรับ

  • จำเป็นต่อการสังเคราะห์แสง ค่าบอกปริมาณเอนไซม์ในโปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, และการสังเคราะห์ไขมัน การแบ่งและขยายเซลล์ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงของใบ