อาการขาดทองแดง แย่ลงเพราะ

  • ดินอินทรีย์ ดินเป็นด่าง (Chalky Soil) ดินทรายจัด เป็นดินที่ถมขึ้น ปรับปรุงดินจากทุ่งไม้เตี้ย มีการใช้ไนโตรเจนสูง

คอปเปอร์ สำคัญสำหรับ

  • จำเป็นต่อการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในการสังเคราะห์แสดงและการสังเคราะห์ลิกนินซึ่งเป็นส่วนประกอบของเอ็นไซม์ รวมไปถึงกระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต, ไขมัน, และไนโตรเจน ความมีชีวิตของละอองเรณู จำเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างถูกต้องและแข็งแรงของใบสีเขียว