อาการขาดธาตุโพแทสเซียม แย่ลงเพราะ

  • ดินกรด (pH ต่ำ) ดินทรายหรือดินร่วน (ชะละลาย) สภาพแห้งแล้ง ฝนตกมาก(ชะละลาย) หรือมีการชะหน้าดินหนัก ดินเหนียวจัด (อิลไลต์) ดินมีโพแทสเซียมสํารองต่ํา ดินมีแมกนีเซียมมาก

โพแทสเซียม สำคัญสำหรับ

  • เพิ่มปริมาณผลผลิตและขนาดของผล เพิ่มความต้านทานภัยแล้งและโรคพืช

ยาราขอแนะนำ โพแทสเซียม

ยารามีร่า ท็อปเค

ยารามีร่า ท็อปเค

ปาล์มน้ำมัน: ยารามีร่า ท็อปเค 10-10-30 + Mg, B ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับปาล์มน้ำมันที่ต้องการใช้ธาตุโพแทสเซียมสูงในการเจริญเติบโต ดูอัตราและระยะเวลาการใส่โดยอ้างอิงจากโปรแกรมการให้ธาตุอาหารพืชของยารา

อ่านเพิ่มเติม ยารามีร่า ท็อปเค