อาการขาดธาตุแมงกานีส แย่ลงเพราะ

  • ดินอินทรีย์ ดินทรายจัด ค่า pH สูง มีช่วงอากาศเย็นและเปียกชื้น ดินร่วนซุย

แมงกานีส สำคัญสำหรับ

  • จำเป็นต่อการสังเคราะห์แสง ค่าบอกปริมาณเอนไซม์ในโปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, และการสังเคราะห์ไขมัน การแบ่งและขยายเซลล์ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงของใบ

ยาราขอแนะนำ แมงกานีส

ยาราวีต้า อมาซิงค์

ยาราวีต้า อมาซิงค์

ปาล์มน้ำมัน: ปริมาณการใช้ 80 ซีซี/ไร่ จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 10 ถึง 14 วัน (ปริมาณรวมเท่ากับ 0.16 ลิตร/ไร่ หรือ 1.0 ลิตร/เฮกตาร์) ฉีดพ่นทุก 4 เดือน ตั้งแต่ระยะกล้าและย้ายปลูกจนถึงระยะให้ผลผลิต ควรพ่นซ้ำอีกทีในอีก 10 ถึง 14 วันหากพบอาการขาดธาตุแบบปานกลางถึงรุนแรง ปริมาตรน้ำที่แนะนำในการพ่นแต่ละครั้ง 60 ลิตร/ไร่ (375 ลิตร/เฮกตาร์)

อ่านเพิ่มเติม ยาราวีต้า อมาซิงค์