คุณสามารถ ฉิมวัฒน์

เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

มีพื้นที่เพาะปลูก 30 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 3 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ก่อนหน้านี้เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน ภายหลังได้เดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำการเกษตร เมื่อทำไปแล้วรู้สึกชอบจึงยึดเป็นอาชีพหลักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การที่ได้รับรู้สัมผัสความมีใจรักในอาชีพเกษตรกรจาก        คุณพ่อคุณแม่ ทำให้ต้องการที่จะรักษา และพัฒนาพื้นที่    เพาะปลูกของครอบครัวให้ยั่งยืนต่อไป

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ปุ๋ยยารามาตั้งแต่สมัยครั้งที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มทำการเกษตร รวมระยะเวลากว่า 30 ปี  โดยได้รับคำแนะนำจากร้านค้า        ผู้จำหน่ายปุ๋ย ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีร่า 25-7-7 และ ยารามีร่า 16-16-16

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

เมื่อใช้แล้วพืชมีการเจริญเติบโตได้ดี ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ จึงเกิดความประทับใจในผลิตภัณฑ์ของยารา

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การได้รับการยอมรับในผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ นำมาซึ่ง      รายได้ที่มั่นคง ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัวสุขสบายก็ถือว่าประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรแล้ว