คุณพิศิษฐ์ เผือกผ่อง

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

มีพื้นที่เพาะปลูก 80 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 5 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

หลังจากตนเองสำเร็จการศึกษาก็กลับมายังภูมิลำเนาบ้านเกิดเพื่อช่วยครอบครัวทำการเกษตร เริ่มต้นจากการเพาะปลูกมังคุดเป็นพืชชนิดแรก ต่อมาได้พัฒนาพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันและทุเรียน

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การได้เห็นครอบครัวทำการเกษตรเพาะปลูกมังคุดมาตั้งแต่เด็กๆ ทำให้มีความรู้สึกผูกพันกับวิถีชีวิตของอาชีพเกษตรกร จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะยึดการทำอาชีพเกษตรกร          เป็นอาชีพหลัก

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารา โกรฮาว 13-13-21, ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0, ยารามีร่า ท็อปเค 10-10-30, ยารามีร่า 14-14-21 และยารามีร่า 16-16-16 โดยการใส่ตั้งแต่กระบวนการเริ่มปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ใช้ยารามาประมาณ 30 ปี เป็นปุ๋ยที่ใส่แล้วช่วยให้ต้นปาล์มมีความแข็งแรง ออกทลายเป็นจำนวนมาก แต่ละเมล็ดมีความเต่งตึงทำให้น้ำมันมีคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานและความต้องการของตลาด

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จจากการทำอาชีพเกษตรกรอยู่ที่การคิด และลงมือทำ ถ้าเราสามารถจัดหาเครื่องมือ และมีปุ๋ยดีๆ มีคุณภาพมาช่วยในการเพาะปลูกจะทำให้เราได้ผลผลิตที่ดี ส่งจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ความเป็นอยู่และชีวิตก็จะมีทั้งความสุขและความมั่นคง