คุณผวน มณีมัย

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 300 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 20 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ตนเองเคยทำงานเป็นพนักงานบริษัทอยู่ที่กรุงเทพฯ วันหนึ่งกลับมาเยี่ยมบ้านก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่สาว และได้รับการชักชวนให้กลับมาทำการเกษตรที่บ้าน จึงเกิดความรู้สึกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนยังไม่ใช่อาชีพที่ตอบโจทย์ในแง่ของรายได้มากนัก จึงตัดสินใจมาทำอาชีพเกษตรกร โดยเริ่มต้นจากการปลูกกาแฟกับปลูกยางพารา ต่อมาได้รับการแนะนำให้ปลูกปาล์มน้ำมัน เพราะเป็นพืชที่เหมาะกับพื้นที่ภาคใต้ จึงเริ่มปลูกปาล์มน้ำมันมาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เป็นเกษตรกรมาแล้ว 40 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

“เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน” ได้เห็นความสำเร็จ และความเป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนเกษตรกร เป็นแรงผลักดัน แรงบันดาลใจในการตัดสินใจทำอาชีพเกษตรกร

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 16-16-16 จะใส่ในช่วงที่ผลผลิตเจริญเติบโต พอใกล้ระยะเก็บเกี่ยวบำรุงด้วยปุ๋ยยารามีร่า ท็อปเค 10-10-30 เพื่อให้ผลผลิตออกมาได้จำนวนมากตามที่ต้องการ 

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักผลิตภัณฑ์ของยาราจากการแนะนำของเจ้าหน้าที่ยาราที่เข้ามาให้คำแนะนำ จึงทดลองใช้ใส่ในการเพาะปลูก พบว่าได้ผลผลิตที่ดีมากๆ ดีกว่าปุ๋ยยี่อื่นๆ ที่มีอยู่ในท้องตลาด ปัจจุบันก็ใช้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง รวมทั้งพื้นที่ของญาติในครอบครัวด้วย  ยอมรับว่าประทับใจในปุ๋ยยารา  ใช้แล้วคุ้มค่า คุ้มต้นทุน ซึ่งการตอบสนองดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด ทะลายมีความแข็งแรง เมล็ดปาล์มมีความเต่งตึง ทำให้ได้ปริมาณผลผลิตมาก

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรให้ทุกอย่างในชีวิต  จะมีคำพูดติดปากว่า    “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด” และครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือ เป็นการพิสูจน์ว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ให้ความมั่นคงแก่ชีวิตได้อย่างแน่นอน

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO