คุณไพรัตน์  เปาะทองคำ   

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 120 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 20 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพของครอบครัว ทำกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ โดยเริ่มทำมาก่อนหน้านี้ประมาณ 50 ปี ส่วนตนเองนั้นใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพฯ เรียนหนังสือ และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง พอทำมาได้สักระยะหนึ่งก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะมีชีวิตให้เติบโตมากกว่านี้ อยากมีกิจการเป็นของตนเอง จึงตัดสินใจรับช่วงต่อการทำการเกษตร โดยในช่วงแรกใช้วิธีการทุนต่อทุน ขยายพื้นที่การเพาะปลูกไปเรื่อยๆ นับเป็นระยะเวลาได้ 20 ปีแล้ว

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การมีชีวิตที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง  สานต่อจากสิ่งที่พ่อแม่ได้  ทำไว้ เป็นทั้งต้นแบบ และเป็นทั้งแรงบันดาลใจที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24, ยารามีร่า 15-15-15, ยารามีร่า 16-16-16            และยารามีร่า 25-7-7

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ผลิตภัณฑ์ของยารามาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการแนะนำจากทางร้านผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สิ่งที่ชื่นชอบและประทับใจ คือ ปุ๋ยยาราทำให้ผลผลิตมีน้ำหนักดี ทรงสวย ใบเขียวสดติดทนนาน ผลผลิตแข็งแรง ลำต้นก็มีระยะการเติบโตที่เร็ว เพราะทุเรียนที่ปลูกในสวนของเราเป็นผลผลิตที่ต้องได้มาตรฐานการส่งออก

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

สิ่งที่ได้รับจากอาชีพเกษตรกรที่สำคัญที่สุด คือ ความสุขที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิด มีชีวิตที่สุขสบาย สงบร่มเย็น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากๆ สร้างรายได้เป็นจำนวนมาก สามารถดูแลครอบครัวได้