คุณเหรียญทอง จันทร์หล่อ

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 30 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เกษตรกร เป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว ทำการเกษตรมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ตนเองได้มาสานต่อจากสิ่งที่ทั้งสองท่านทำไว้ โดยเริ่มต้นเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน และกาแฟ ต่อมาจึงได้มีการวางแผนปรับเปลี่ยนด้วยการนำทุเรียนมาปลูกเสริม ก่อนที่จะปลูกเป็นพืชหลักเช่นในปัจจุบัน

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ตั้งเป้าหมายผลผลิตที่ได้ในแต่ละปี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการลงมือทำ และตั้งใจที่สานต่ออาชีพของพ่อและแม่ให้ดีที่สุด

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยารามีร่า 16-16-16,    ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 นอกจากปุ๋ยเม็ดแล้ว ยังใส่ธาตุอาหารทางใบ เช่น ยาราวีต้า เฟล็กซ์, ยาราวีต้า แคลซิพลัส, ยาราวีต้า แม็กแทร็ก และยาราวีต้า อมาซิงค์

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ใช้ยารามาประมาณ 10 ปีแล้ว โดยได้รับคำแนะนำผลิตภัณฑ์จากนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของยารา ตั้งแต่เริ่มรู้จักและเริ่มใช้ก็ได้ผลผลิตที่ดีมาโดยตลอดทุกๆ ช่วงการเพาะปลูกปุ๋ย    ยาราทำให้ต้นทุเรียนเติบโตได้ไว มีความสมบูรณ์แข็งแรง ทำให้ผลผลิตมีขนาดและน้ำหนักดี เป็นที่ต้องการของตลาด

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จที่ได้จากการทำอาชีพเกษตรกรของตนเองถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เป็นอาชีพที่ให้ความอิสระ มั่นคง มีเวลาอยู่กับครอบครัว มีรายได้เป็นที่น่าพอใจครอบครัวอยู่ดีกินดี มีเงินเหลือเก็บ และเหลือใช้ได้อย่างสบายๆ