อาการขาดกำมะถัน แย่ลงเพราะ

  • ดินกรด ดินร่วน ดินทรายจัด (ชะละลาย) มีสารอินทรีย์ต่ำ การถ่ายเทอากาศในดินไม่ดี (ดินน้ำขัง) เป็นบริเวณที่มีการปล่อยของเสียอุตสาหกรรมต่ำ

ซัลเฟอร์ สำคัญสำหรับ

  • การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช ส่วนประกอบของโปรตีน เอนไซม์ วิตามิน